Yakıt Filtresi

Yakıt sisteminde herhangi bir tıkanıklığa ve hasara sebebiyet verilmemesi için yakıtın çok iyi filtrelenmesi gerekir. Kötü filtrasyon, motor performansının düşmesi, yakıt tüketiminin artması, motoru çalıştırmada aksaklıklar ve motor ömrünün azalması gibi sorunlara sebep olur. Yakıt filtreleri, yakıt sistemlerinde ve motorlarda çok tehlikeli olan katı parçacıklardan yakıtın temizlenmesini sağlarlar.

Yakıt pompası, karbüratör, ve enjeksiyonlu motorlar, yakıtta olan yabancı parçacıklara karşı çok duyarlıdırlar. Bir litre yakıtta en fazla bir milimetreye kadar yabancı parçacıklar olabilir. Otomobillerin yakıt sistemlerine monte edilen filtreler, motorun verimliliğini artıracak ve motorda olan parçaların ömrünün uzamasını sağlayacak şekilde olmalıdır. Bu filtrelerin görevi katı parçacıkların yanı sıra, su, parafin ve organik maddelerin kalıntılarını da (yakıta karışan suda yaşayan bakterileri) temizlemektir. Yakıt filtrelerin verimliliği kullanılan yakıtın kalitesine ve motorun genel durumuna (aşınmasına) bağlıdır. Karbüratörlü motorlardaki yakıt filtreleri 8 mikrometre çapına kadar olan parçacıkları % 99 temizleyebilmektedir. Enjeksiyonlu motorlarda ise bu oran 2-3 mikrometre çapına kadar düşebilmektedir.

Filtreler şu alt gruplara ayırılır

Yardımcı filtreler Bu filtreler genelde bir elek gibidirler. Onların görevi yakıttan büyük ve katı parçacıkları, karışmış pislik, organik atıklar ve suyu ayırmaktır.

Ön filtreler: Filtrasyon yapan kısmı özel geliştirilmiş ve örülmemiş malzemeden (dokudan) yapılmış olup, orta ölçekli katı parçacıkların temizlemesini sağlarlar.

Su ayırıcılar: Yakıt sisteminin ayrı elementleri olabileceği gibi filtrenin içinde de yer alabilirler. Yakıttan su ayırma kimyasal reaksiyonla ve sedimentasyonla yapılmaktadır.

Yardımcı filtreler: Onların hacimleri genellikle daha büyüktür ve yüzeyleri kağıttan imal edilmiştir. Daha efektif filtrasyonu garanti ederler.